Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

VIDEO - η χθεσινή ομιλία του Τσίπρα στη Μόσχα σε ταινία του 1973- Παίζει τώρα στον Άλφα


ΔΕΊΤΕ ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ 7:30' ΜΈΧΡΙ  10:00΄
Απόσπασμα 1. 
Στο βήμα ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Πετρελαίου κ. Αργυρόπουλος:
Πρόεδρος: - ...Επισημαίνω. Ησκήθησαν επάνω μας ανεπίτρεπες πιέσεις διότι προασπίζουμε τα συμφέροντα αυτού του τόπου. Λέγουν ότι αντίκειται στην πολιτική της χώρας μας να προχωρήσει σε απευθείας συμφωνίες με τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη. Αλλά ποιοι κανονίζουν την πολιτική μας;
Ομιλητής 1: - Τα εθνικά συμφέροντα κύριε Αργυρόπουλε…
Ομιλητής 2: - Σας διαφεύγει ότι αι κυβερνήσεις των πετρελαιοπαραγωγών χωρών προχωρούν σε κρατικοποιήσεις…
Πρόεδρος: - Είναι θέμα που αφορά αυτές κύριε Μαυράκη…
Ομιλητής 2:- Ξεχνάτε τας υποχρεώσεις μας…
Πρόεδρος: - Δεν αμφισβητώ τας υποχρεώσεις μας. Αλλά η εξυπηρέτησίς τους πρέπει να είναι τέτοια που να ικανοποιεί και τας ιδικάς μας ανάγκας.
Ομιλητής 2:- Οι δικές μας ανάγκες ευρίσκονται εντεταγμένες σε γενικότερα πλαίσια. 
Πρόεδρος: - Σέβομαι την άποψή σας. Επισημαίνω όμως ότι ουδεμία ένταξις μπορεί να υποχρεώσει τις μικρές χώρες να γίνονται συνεχώς πτωχότερες έναντι των διαρκώς αναπτυσσομένων μεγάλων χωρών. 
(Χειροκροτήματα…).
Ομιλητής 2: - Να ανακαλέσετε αμέσως. Οι θέσεις σας είναι εξτρεμιστικαί, επικίνδυναι και ύποπται…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου