Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Οι καναλάρχες πουλάνε τρέλα για να μην πληρώσουν τα 40 εκ. που χρωστάνε

 Για εφαρμογή στην πράξη της ίσης μεταχείρισης όλων απέναντι στο νόμο, και προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου κάνουν λόγο κύκλοι της κυβέρνησης, μετά την εφαρμογή του νόμου σχετικά με το αντάλλαγμα για την χρήση διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας κατά τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014.
Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη από το Μαξίμου διέρρευσε ότι τα κανάλια καλούνται να καταβάλουν άμεσα 40 εκατ. ευρώ για τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες.
Μετά τη διαρροή, πολλοί έκαναν λόγο για τακτοποιημένες οφειλές μέσω συμψηφισμών.
Όπως τονίζουν ανώτατα κυβερνητικά στελέχη «βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 2328/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η άδεια λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών χορηγείται υπό τον όρο της καταβολής ελάχιστου ετησίου ανταλλάγματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρήση ορισμένου ή ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων που παραχωρούνται στο σταθμό αυτής της κατηγορίας.
Στις ως άνω διατάξεις προβλέπεται ρητώς και ευθέως ότι το αντάλλαγμα καθορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθάριστων εσόδων των τηλεοπτικών σταθμών, ενώ τα ποσοστά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. και εισπράττονται σε ετήσια βάση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει κάθε φορά.
Δεν υπάρχει, όμως, διάταξη που να προβλέπει συμψηφισμούς για το τέλος αυτό. Τελευταία φορά που υπογράφτηκαν παρόμοιες αποφάσεις καταβολής ανταλλαγμάτων ήταν από τον τότε Υπουργό Επικρατείας κ. Παντελή Καψή για τα έτη μέχρι το 2010 και από τότε μέχρι σήμερα δεν εκδόθηκε καμία σχετικά απόφαση.

Ανείσπρακτα “ενοίκια” 40 εκατ. ευρώ

Το ποσό των 24 εκατ. ευρώ καλούνται να πληρώσουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας για τις χρήσεις από το ως “ενοίκιο” για τη χρήση των αναλογικών συχνοτήτων από το 2010 ως και το 2013. Αυτό ανέρχεται σε 24 εκατ. ευρώ και δεν εισπράχθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Το ποσό αυτό υπερβαίνει κατά πολύ το τίμημα των 18,3 εκατ. ευρώ για με το οποίο διατέθηκε το σύνολο των ψηφιακών συχνοτήτων της χώρας για 15 χρόνια από την ΕΕΤΤ στη Digea.
Το συνολικό ποσό που θα εισπραχθεί, υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ καθώς προστίθενται το ενοίκιο της Nova (16,6 εκατ. ευρώ) και του ΟΤΕ TV (291 χιλ. ευρώ) για το διάστημα 2012-2014.
Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες που συνέταξε η αρμόδια γενική γραμματεία ενημέρωσης. Σημειώνεται πάντως πως υπάρχουν σταθμοί, όπως το MEGA, που πληρώνουν για τέλη συχνότητων, όπως αναφέρει στον ισολογισμό.
pinakas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου